... แม่น้ำและทะเลเป็นใหญ่เหนือห้วงน้ำทั้งหลาย

ด้วยมันวางตนอยู่ในที่ต่ำ สายน้ำใหญ่น้อยจึงไหลมาสู่  ดังนั้นในการขึ้นเป็นใหญ่ในหมู่คน

ปราชญ์ย่อมพูดจาถ่อมตน เพื่อที่จะอยู่หน้าสุดในหมู่คน ท่านต้องกลับไปอยู่ข้างหลัง

 

…..   …..   …..   …..

 

นักสู้ที่ดีไม่โกรธง่าย  ผู้พิชิตที่ยิ่งใหญ่ไม่สู้ในเรื่องเล็กน้อย

ผู้ที่รู้ว่าตนเองไม่รู้นั้นคือผู้สูงสุด  ผู้ที่คิดว่าตนเองรู้นั้นเต็มไปด้วยอวิชชา

 

…..   …..   …..   …..  

 

หากราษฎรกลัวความตายจริง เมื่อจับผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยการประหารเหตุใดจึงมีผู้กระทำผิดต่อไปอีก มักจะมีผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการ ทำหน้าที่ตัดสินลงโทษ อยู่เหนือความเป็นความตายของผู้คน

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตุลาการ เปรียบได้กับ สามัญชนผู้ถือขวานไปตัดต้นไม้  แทนช่างไม้ผู้ยิ่งยง
ผู้ที่ถือขวานแทนช่างไม้ ยากนักที่จะหนีพ้น บาดแผลจากคมขวาน

….. ….. ….. …..

 

คำจริงนั้นฟังดูไม่ไพเราะ คำที่ไพเราะไม่มีความจริง

 

 

ภาพเคลื่อนไหว 


บทที่ 66 ที่ต่ำ

เต๋านั้นคล้ายกับแม่น้ำใหญ่และทะเลกว้าง  แม่น้ำและทะเลเป็นใหญ่เหนือห้วงน้ำทั้งหลาย

ด้วยมันวางตนอยู่ในที่ต่ำ สายน้ำใหญ่น้อยจึงไหลมาสู่  ดังนั้นในการขึ้นเป็นใหญ่ในหมู่คน

ปราชญ์ย่อมพูดจาถ่อมตน เพื่อที่จะอยู่หน้าสุดในหมู่คน ท่านต้องกลับไปอยู่ข้างหลัง

นี่เป็นเหตุที่ว่าทำไมเมื่อปราชญ์อยู่เบื้องบน ประชาชนอยู่เบื้องล่างจึงไม่รู้สึกเป็นภาระหนัก

เมื่อปราชญ์อยู่หน้า ประชาชนก็มิทำร้าย ดังนั้นประชาชน  ทั้งมวลต่างยินดี ที่จะยกปราชญ์ไว้ในที่สูง

เคารพยกย่อง ให้เกียรติ และไม่มีวันถอดถอนท่าน ด้วยเหตุว่าท่านมิได้ไปแข่งขันชิงดีกับผู้ใด

จึงไม่มีใครมาแข่งขันชิงดีกับท่าน

 

 ภาพเคลื่อนไหว

 


บทที่ 67 แก้วสามประการ


คนทั่วโลกพากันกล่าวว่า " คำสอนเกี่ยวกับเต๋านั้นคล้ายกับสิ่งโง่ๆ มากนัก " ด้วยเต๋ายิ่งใหญ่แท้เชียว
จึงคล้ายกับสิ่งโง่ๆถ้าไม่คล้ายกับสิ่งโง่ๆเต๋าก็คงหมดความยิ่งใหญ่ไปนานแล้ว
ข้าพเจ้ามีทรัพย์อยู่สามประกา